Franta & Homola

Slepý mistr a kulhavý mnich
Slepý mistr a kulhavý mnich
– 2015
– 77 kreseb, měděná obruč a 5 hliněných koulí
– rozměry variabilní