Hládeková & Kovanda

Siamský strýc I.
Siamský strýc I.
– 2015
– JK, Sto korun českých, 2006 & KH, Long Slow Distance, 2014
– rozměry variabilní
Siamský strýc II.
Siamský strýc II.
– 2015
– JK, Skutečná velikost, 2010 & KH, Les, 2013
– rozměry variabilní
Siamský strýc III.
Siamský strýc III.
– 2015
– JK, Auto & koláč, 2012 & KH, Odkud vítr vane, 2012
– rozměry variabilní
Siamský strýc IV.
Siamský strýc IV.
– 2015
– JK, Hymna, 2014 & KH, Prádelník, 2012
– rozměry variabilní