Eduard
Antal

Kompozícia
Kompozícia
– 1982
– kombinovaná technika na sololitu
– 100 × 100 cm