Juraj
Meliš

Tri napísané maľby
Tri napísané maľby
– 1975
– kombinovaná technika na papíře, série 4/50
– 42 × 86 cm