Milan
Maur

Sněžení
Sněžení
– 1984
– razítko a tiskařská barva na papíře
– diptych; 45 × 20 cm a 45 × 38 cm
Stín vržený skálou
Stín vržený skálou
– 13. 8. 1983
– kombinovaná technika na desce
– 122 × 122 cm
V rytmu letu motýlů
V rytmu letu motýlů
– 1990
– kombinovaná technika na kartonu
– 62,5 × 88,5 cm
V rytmu pohybu rákosu obecného vlajícího ve větru
V rytmu pohybu rákosu obecného vlajícího ve větru
– 3. 9. 1988
– kombinovaná technika na papíře
– 4 ks, 88 × 62,5 cm
V rytmu pohybu vodoměrek
V rytmu pohybu vodoměrek
– 1990
– kombinovaná technika na kartonu
– 62,5 × 88,5 cm
V rytmu pohybu vodoměrek
V rytmu pohybu vodoměrek
– 1990
– přírodní pigment a tužka na papíře
– 62 × 88 cm
Začalo sněžit
Začalo sněžit
– 1. pol. 80. let
– razítko a tiskařská barva na papíře
– 45 × 19,5 cm
Zimní krajina
Zimní krajina
– 1981
– kombinovaná technika na plátně
– 50 × 50 cm