Andrea
Bianconi

Dog's life
Dog's life
– 2009
– objekt; porcelán, dřevo a lepidlo
– výška 60 cm