Tomáš
Džadoň

Sluneční paprsek
Sluneční paprsek
– 2010
– objekt; polystyren a epoxy 512, fotodokumentace performance
– 114 × 226 × 96 cm