Franta & Homola

Slepý mistr a kulhavý mnich
Slepý mistr a kulhavý mnich
– 2015
– instalace, 77 ks kreseb, měděná obruč a 5 hliněných koulí
– rozměry variabilní