Filko – Laky – Zavarský

Biely priestor v bielom priestore (Tubus)
Biely priestor v bielom priestore (Tubus)
– 1974
– lepenková trubka, textil a barva
– výška 92 cm